Paleis voor Volksvlijt


https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_voor_Volksvlijt

actoren op deze locatie

Gaspard-Félix Tournachon

http://www.wikidata.org/entity/Q40116

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak

http://www.wikidata.org/entity/Q2333519

George Papuss

http://www.wikidata.org/entity/Q77818851

Heleen Ankersmit

http://www.wikidata.org/entity/Q20017555

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

http://www.wikidata.org/entity/Q2558701

Paleis voor Volksvlijt

http://www.wikidata.org/entity/Q2077209

events op deze locatie

stoomwerktuig om ijs te maken

1 januari 1864 - 31 december 1864
https://watwaarwanneer.info/event/107

Inwijding Paleis voor Volksvlijt

16 augustus 1864
https://watwaarwanneer.info/event/245

Algemeene tentoonstelling van voortbrengselen van tuinbouw

7 april 1865 - 12 april 1865
https://watwaarwanneer.info/event/108

Tentoonstelling van schilderijen en kunstvoorwerpen; eerste verkoop van schilderijen

1 mei 1865 - 31 mei 1865
https://watwaarwanneer.info/event/109

Tentoontellingen van photographieën en photolithographieën

1 augustus 1865 - 31 augustus 1865
https://watwaarwanneer.info/event/110

Luchtballon van Nadar

1 september 1865 - 30 september 1865
https://watwaarwanneer.info/event/111

Tentoonstelling van Voortbrengselen van Tuinbouw

14 april 1866 - 19 april 1866
https://watwaarwanneer.info/event/112

Tentoonstellingen van kunsten en tekeningen van de gronden en gebouwen uitmakende de wijken die bij het paleis voor volksvlijt zijn geplaatst

1 mei 1866 - 31 mei 1866
https://watwaarwanneer.info/event/113

Optische illusieën, van Maju

1 mei 1866 - 31 mei 1866
https://watwaarwanneer.info/event/114

Algemeene Tentoonstelling van Nederlandsche Nijverheid en Kunst

21 juni 1866 - 17 oktober 1866
https://watwaarwanneer.info/event/115

Wetenschappelijke soirée (slinger van Foucault)

1 januari 1867 - 31 januari 1867
https://watwaarwanneer.info/event/116

Bloemententoonstelling

1 april 1867 - 30 april 1867
https://watwaarwanneer.info/event/117

Diner ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels

13 augustus 1867
https://watwaarwanneer.info/event/246

Drie versierde kerstbomen

1 december 1867 - 31 december 1867
https://watwaarwanneer.info/event/118

Tuinbouwtentoonstelling

1 april 1868 - 30 april 1868
https://watwaarwanneer.info/event/119

Kunsttentoonstelling van glas-photografieën

1 februari 1869 - 28 februari 1869
https://watwaarwanneer.info/event/120

Bloemententoonstelling

10 april 1869 - 15 april 1869
https://watwaarwanneer.info/event/121

Tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den handwerksman

15 juni 1869 - 4 oktober 1869
https://watwaarwanneer.info/event/122

Vruchtententoonstelling

1 oktober 1869 - 31 oktober 1869
https://watwaarwanneer.info/event/123

Tuinbouwtentoonstelling

1 april 1870 - 30 april 1870
https://watwaarwanneer.info/event/124

Vruchtententoonstelling

1 oktober 1870 - 31 oktober 1870
https://watwaarwanneer.info/event/125

Bloemententoonstelling

1 april 1871 - 30 april 1871
https://watwaarwanneer.info/event/126

Vereeniging voor volksvermaak: tentoonstelling reuzensigaar en in aanbouw zijnde schip Watergeus

1 april 1872 - 30 april 1872
https://watwaarwanneer.info/event/127

Eerste jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen etc.

1 februari 1873 - 28 februari 1873
https://watwaarwanneer.info/event/128

Tentoonstelling van planten

1 april 1873 - 30 april 1873
https://watwaarwanneer.info/event/129

Tentoonsteliing van kunst en schilderijen

1 september 1873 - 30 september 1873
https://watwaarwanneer.info/event/130

Internationale landbouwtentoonstelling

1 september 1873 - 30 september 1873
https://watwaarwanneer.info/event/131

Tentoonstelling van Nederlandse nijverheid afkomstig van de wereldtentoonstelling van schilderijen

1 januari 1874 - 31 januari 1874
https://watwaarwanneer.info/event/132

Bloementent

1 april 1874 - 30 april 1874
https://watwaarwanneer.info/event/133

Tweede jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen

1 mei 1874 - 31 mei 1874
https://watwaarwanneer.info/event/134

Historische beelden bij fest van mei '74

1 mei 1874 - 31 mei 1874
https://watwaarwanneer.info/event/135

Ballon van Eugène Godard

1 september 1874 - 30 september 1874
https://watwaarwanneer.info/event/136

Menagerie Bidel

1 september 1874 - 30 september 1874
https://watwaarwanneer.info/event/137

Tentoonstelling van Tuinbouw-Voortbrengselen

8 april 1875 - 13 april 1875
https://watwaarwanneer.info/event/138

Jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen

1 juli 1875 - 31 juli 1875
https://watwaarwanneer.info/event/139

Tuinbouwtentoonstelling

1 april 1876 - 30 april 1876
https://watwaarwanneer.info/event/140

Tentonstelling van Vereeniging tot volksontwikkeling door kweken van planten

1 augustus 1876 - 31 augustus 1876
https://watwaarwanneer.info/event/141

Internationale tentoonstelling van tuinbouw en van voortbrengselen uit het plantenrijk

1 april 1877 - 30 april 1877
https://watwaarwanneer.info/event/142

Tentoonstelling voor kunst toegepast op nijverheid

10 juli 1877 - 31 juli 1877
https://watwaarwanneer.info/event/143

Tuinbouwtentoonstelling (bloemen) (tentoonstelling voor nijverheid en kunst)

1 april 1878 - 30 april 1878
https://watwaarwanneer.info/event/144

Tuinbouwtentoonstelling

1 april 1879 - 30 april 1879
https://watwaarwanneer.info/event/145

Tuinbouwtentoonstelling

1 april 1880 - 30 april 1880
https://watwaarwanneer.info/event/146

Kunstvoorwerpen en edele metalen (Panorama beleg van Parijs door Garnier)

1 september 1880 - 30 september 1880
https://watwaarwanneer.info/event/147

(Eerste) tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel (Schilderijententoonstelling t.b.v. Watersnood 18-2-1881)

1 augustus 1881 - 31 augustus 1881
https://watwaarwanneer.info/event/148

Internationale bakkerijtentoonstelling

1 augustus 1886 - 31 augustus 1886
https://watwaarwanneer.info/event/149

Jaarmarkt van gezondheids- en vakantiekolonies (70ste verjaardag Willem III)

1 februari 1887 - 28 februari 1887
https://watwaarwanneer.info/event/150

Meubeltentoonstelling

1 februari 1887 - 28 februari 1887
https://watwaarwanneer.info/event/151

Tentoonstelling van voedingsmiddelen

1 juni 1887 - 30 juni 1887
https://watwaarwanneer.info/event/152

(Muziektentoonstelling - geannuleerd)

1 januari 1888 - 31 december 1888
https://watwaarwanneer.info/event/153

Meubeltentoonstelling

1 maart 1889 - 31 maart 1889
https://watwaarwanneer.info/event/154

Transporttentoonstelling

1 januari 1890 - 31 januari 1890
https://watwaarwanneer.info/event/155

Tentoonstelling van 7 ameublementen

1 maart 1890 - 31 maart 1890
https://watwaarwanneer.info/event/156

Internationale tentoonstelling van katten en kunstvoortbrengselen op katten betrekking hebbende

1 mei 1890 - 31 mei 1890
https://watwaarwanneer.info/event/157

Tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen

16 juni 1890 - 7 september 1890
https://watwaarwanneer.info/event/158

(Nationale) hondententoonstelling

1 april 1891 - 30 april 1891
https://watwaarwanneer.info/event/159

Poppententoonstelling

1 mei 1891 - 31 mei 1891
https://watwaarwanneer.info/event/160

Internationale hondententoonstelling

1 mei 1892 - 31 mei 1892
https://watwaarwanneer.info/event/161

Wedstrijd voor handwerkslieden en leerlingen te Amsterdam (en omliggende grenzen)

19 mei 1892 - 26 juni 1892
https://watwaarwanneer.info/event/162

Internationale tentoonstelling voor boekhandel en aanverwante vakken

1 juli 1892 - 31 juli 1892
https://watwaarwanneer.info/event/163

Boekhandeltentoonstelling

1 augustus 1893 - 31 augustus 1893
https://watwaarwanneer.info/event/164

Sporttentoonstelling

1 februari 1894 - 28 februari 1894
https://watwaarwanneer.info/event/165

Tentoonstelling van affiches

1 april 1894 - 30 april 1894
https://watwaarwanneer.info/event/166

Hondententoonstelling

1 mei 1894 - 31 mei 1894
https://watwaarwanneer.info/event/167

Internationale bakkerijtentoonstelling

1 juli 1894 - 31 juli 1894
https://watwaarwanneer.info/event/168

Rijwieltentoonstelling

1 februari 1895 - 28 februari 1895
https://watwaarwanneer.info/event/169

Hondententoonstelling

1 mei 1895 - 31 mei 1895
https://watwaarwanneer.info/event/170

Wedstrijd voor voedingsmiddelen

1 juli 1895 - 31 juli 1895
https://watwaarwanneer.info/event/171

Hondententoonstelling

1 mei 1896 - 31 mei 1896
https://watwaarwanneer.info/event/172

Poppententoonstelling

1 april 1897 - 30 april 1897
https://watwaarwanneer.info/event/173

Internationale tentoonstelling van reclamemiddelen

1 augustus 1897 - 31 augustus 1897
https://watwaarwanneer.info/event/174

(Automobieltentoonstelling)

1 januari 1898 - 31 december 1898
https://watwaarwanneer.info/event/175

Gouden koets

13 augustus 1898 - 31 december 1898
https://watwaarwanneer.info/event/176

Rijwieltentoonstelling

1 maart 1899 - 31 maart 1899
https://watwaarwanneer.info/event/177

Tentoonstelling rijwielen, automobielen en andere sportartikelen

1 maart 1900 - 31 maart 1900
https://watwaarwanneer.info/event/178

Katholiek congres voor sociale aangelegenheden

1 september 1900 - 30 september 1900
https://watwaarwanneer.info/event/179

George Papuss verblijft 8 dagen in een kist onder water

4 januari 1902 - 12 januari 1902
https://watwaarwanneer.info/event/3536

Rijwieltentoonstelling

1 februari 1902 - 28 februari 1902
https://watwaarwanneer.info/event/180

Hondententoonstelling

1 april 1902 - 30 april 1902
https://watwaarwanneer.info/event/181

Tentoonstelling van banen, model en speelgoeden vervaardigd door Boeren-krijgsgevangenen

1 juni 1902 - 30 juni 1902
https://watwaarwanneer.info/event/182

Tentoonstelling van toilet-luxe en aanverwante artikelen

1 december 1902 - 31 december 1902
https://watwaarwanneer.info/event/183

Automobielententoonstelling

1 februari 1903 - 28 februari 1903
https://watwaarwanneer.info/event/184

Hondententoonstelling

1 mei 1903 - 31 mei 1903
https://watwaarwanneer.info/event/185

Rijwieltentoonstelling

1 september 1903 - 30 september 1903
https://watwaarwanneer.info/event/186

Automobiel- en rijwieltentoonstelling

1 februari 1904 - 28 februari 1904
https://watwaarwanneer.info/event/187

Huldefeest ter herdenking van het 25-jarig verblijf van H.M. de Koningin Moeder in Nederland

4 februari 1904 - 6 februari 1904
https://watwaarwanneer.info/event/188

Hondententoonstelling

1 april 1904 - 30 april 1904
https://watwaarwanneer.info/event/189

Automobiel- en rijwieltentoonstelling

1 februari 1905 - 28 februari 1905
https://watwaarwanneer.info/event/190

Hondententoonstelling

1 mei 1905 - 31 mei 1905
https://watwaarwanneer.info/event/191

Tentoonstelling voor mode en reform

1 september 1905 - 30 september 1905
https://watwaarwanneer.info/event/192

Tentoonstelling voor automobielen, motorrijwielen en motorboten

1 maart 1906 - 31 maart 1906
https://watwaarwanneer.info/event/193

Bakkerijtentoonstelling

1 juni 1906 - 30 juni 1906
https://watwaarwanneer.info/event/194

Tentoonstelling van automobielen en rijwielen

1 februari 1907 - 28 februari 1907
https://watwaarwanneer.info/event/195

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen

1 augustus 1907 - 31 augustus 1907
https://watwaarwanneer.info/event/196

Tentoonstelling voor automobielen, motorrijwielen en motorboten

1 januari 1908 - 31 januari 1908
https://watwaarwanneer.info/event/197

Internationale tentoonstelling voor het koffiehuis- en restauratiebedrijf

1 september 1908 - 30 september 1908
https://watwaarwanneer.info/event/198

Middenstandstentoonstelling

1 juni 1909 - 30 juni 1909
https://watwaarwanneer.info/event/199

Ethnologische en ethnografische tentoonstelling

1 oktober 1909 - 31 oktober 1909
https://watwaarwanneer.info/event/200

Oud Hollandsch Marktplein

1 mei 1911 - 31 mei 1911
https://watwaarwanneer.info/event/201

(Hondententoonstelling)

1 januari 1912 - 31 december 1912
https://watwaarwanneer.info/event/203

(Marokkaans marktplein)

1 januari 1912 - 31 december 1912
https://watwaarwanneer.info/event/204

Internationale gastentoonstelling

1 september 1912 - 30 september 1912
https://watwaarwanneer.info/event/202

Internationale grafische tentoonstelling

1 juli 1913 - 31 juli 1913
https://watwaarwanneer.info/event/205

Tentoonstelling Nederlandsche Vereeniging 'De Rijwiel en Automobiel Industrie'

12 december 1913 - 21 december 1913
https://watwaarwanneer.info/event/206

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1914 - 31 december 1914
https://watwaarwanneer.info/event/207

(Hondententoonstelling)

1 januari 1914 - 31 december 1914
https://watwaarwanneer.info/event/210

expositie Sarphati t.g.v. 50-jarig bestaan Paleis voor Volksvlijt

1 maart 1914 - 31 maart 1914
https://watwaarwanneer.info/event/208

Bijeenkomst over het algemeen vrouwen kiesrecht

8 maart 1914
https://watwaarwanneer.info/event/247

Internationale Bakkerijtentoonstelling

1 juni 1914 - 30 juni 1914
https://watwaarwanneer.info/event/209

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1915 - 31 december 1915
https://watwaarwanneer.info/event/211

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1916 - 31 december 1916
https://watwaarwanneer.info/event/212

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1917 - 31 december 1917
https://watwaarwanneer.info/event/213

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1918 - 31 december 1918
https://watwaarwanneer.info/event/214

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1919 - 31 december 1919
https://watwaarwanneer.info/event/215

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1920 - 31 december 1920
https://watwaarwanneer.info/event/216

Tentoonstelling het huis en zijn inrichting

21 mei 1920 - 11 juli 1920
https://watwaarwanneer.info/event/217

Internationale tentoonstelling van hotel-, restaurant en koffiehuisbedrijf

1 augustus 1920 - 31 augustus 1920
https://watwaarwanneer.info/event/218

Internationale sporttentoonstelling

1 november 1920 - 30 november 1920
https://watwaarwanneer.info/event/219

(RAI-tentoonstelling)

1 januari 1921 - 31 december 1921
https://watwaarwanneer.info/event/220

Tentoonstelling Zuid-Afrikaanse producten

1 maart 1921 - 31 maart 1921
https://watwaarwanneer.info/event/221

Internationale Tentoonstelling banketbakkerij en aanverwante vakken

1 mei 1921 - 31 mei 1921
https://watwaarwanneer.info/event/222

Internationale tentoonstelling op hygiënisch gebied

8 oktober 1921 - 8 november 1921
https://watwaarwanneer.info/event/223

Internationale elektriciteitstentoonstelling 'Electra'

1 november 1921 - 30 november 1921
https://watwaarwanneer.info/event/224

ITHIKA - Internationale Tentoonstelling Haardrachten Interieurs Kleederdrachten

1 januari 1922 - 28 februari 1922
https://watwaarwanneer.info/event/242

Reizende tentoonstelling voor volksgezondheid

1 maart 1922 - 31 maart 1922
https://watwaarwanneer.info/event/225

Paasveetentoonstelling

1 april 1922 - 30 april 1922
https://watwaarwanneer.info/event/226

Tentoonstelling 'De Mensch'

1 mei 1922 - 31 mei 1922
https://watwaarwanneer.info/event/227

Internationale tentoonstelling 'Het Kantoor'

1 oktober 1922 - 31 oktober 1922
https://watwaarwanneer.info/event/228

Exposition Française d'Amsterdam

15 november 1922 - 15 december 1922
https://watwaarwanneer.info/event/229

Tentoonstelling op huishoudelijk gebied

1 maart 1923 - 31 maart 1923
https://watwaarwanneer.info/event/230

Taba-Tentoonstelling voor de tabak-, sigaren-, sigarettenindustrie en aanverwanten

1 mei 1923 - 31 mei 1923
https://watwaarwanneer.info/event/231

Tentoonstelling van volksvoeding

1 november 1923 - 30 november 1923
https://watwaarwanneer.info/event/232

Internationale reclametentoonstelling 'Recla'

1 april 1924 - 30 april 1924
https://watwaarwanneer.info/event/233

Tentoonstelling volksvoeding

1 september 1924 - 30 september 1924
https://watwaarwanneer.info/event/234

Derde grote internationale tentoonstelling voor de tabakssigaren

1 januari 1925 - 31 december 1925
https://watwaarwanneer.info/event/235

Tentoonstelling op huishoudelijk gebied en voedingsmiddelen

1 oktober 1926 - 31 oktober 1926
https://watwaarwanneer.info/event/236

3e Groote Radio-Tentoonstelling (I.R.T.A.)

2 oktober 1926 - 11 oktober 1926
https://watwaarwanneer.info/event/241

Radio-Tentoonstelling van den Nederlandschen Bond van Radio-Handelaren

16 september 1927 - 25 september 1927
https://watwaarwanneer.info/event/240

M.A.C.T.A. Missietentoonstelling

5 november 1927 - 13 november 1927
https://watwaarwanneer.info/event/237

De Drenthse opbouwtentoonstelling Amsterdam

1 maart 1928 - 31 maart 1928
https://watwaarwanneer.info/event/238

Internationale tentoonstelling ten tijde der negende Olympiade

1 juli 1928 - 31 juli 1928
https://watwaarwanneer.info/event/239

Paleis voor Volksvlijt door brand verwoest

17 april 1929 - 18 april 1929
https://watwaarwanneer.info/event/102