Plein 1940


actoren op deze locatie

events op deze locatie

Onthulling ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine

15 mei 1953
https://watwaarwanneer.info/event/3575