Centrale Markthallen


actoren op deze locatie

events op deze locatie

AMATO (Amsterdamse Markt Tentoonstelling)

12 september 1934 - 30 september 1934
https://watwaarwanneer.info/event/243